תוכן עניינים

 1. מהו הליך השימוע?
 2. מה קורה אם התביעה לא קיימה את זכות השימוע?
 3. מה זה כתב אישום?
 4. באילו מקרים יבוטל כתב אישום?
 5. מהן התוצאות של ביטול כתב אישום?
 6. מדוע שהתביעה תסכים לבטל את כתב האישום?
 7. האם ניתן יהיה להגיש מחדש כתב אישום שבוטל?

 

קיבלתם מכתב יידוע? הוגש נגדכם כתב אישום? מדובר בסיטואציה מלחיצה, מלאת חששות וספקות עבורכם ובני משפחתכם.

חשוב שתדעו שיש מה לעשות ואפשר להביא לידי ביטול כתב האישום במספר דרכים שיפורטו להלן.

כמובן שאם טרם הוגש נגדכם כתב אישום העדיפות היא קודם כל לנסות להימנע מהגשתו. הדבר אפשרי באמצעות שימוע בטרם הגשת כתב אישום.

מהו הליך השימוע?

לחשוד בעבירות מסוג פשע (עבירה שדינה מעל 3 שנות מאסר) יש זכות להשמיע את טיעוניו בפני התביעה במטרה לשכנעה להימנע מהגשת כתב אישום. במקרים חריגים המוגדרים בחוק, לא תעמוד לחשוד זכות השימוע ולא יישלח מכתב יידוע גם אם מדובר בעבירת פשע (למשל בעבירות אלימות במשפחה).

סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי קובע כי על רשות התביעה שאליה הועבר חומר החקירה לשלוח לחשוד בעבירות פשע הודעה לפיה לחשוד יש 30 יום מיום קבלת ההודעה לפנות לרשות התובעת בבקשה מנומקת מדוע יש להימנע מהגשת כתב האישום נגדו.

הליך שימוע שנעשה בצורה נכונה ומקצועית יכול להוביל לסגירת התיק  עוד בטרם הוגש כתב אישום לבית המשפט, ובכך למעשה לחסוך לחשוד הליך יקר וארוך של אי ודאות מורטת עצבים.

כדאי ומומלץ להיעזר בעורך דין פלילי מקצועי כמה שיותר מהר. עורך דין פלילי מנוסה יצלם את עיקר חומר הראיות בתיק ויוכל לגבש עבור החשוד את האסטרטגיה המשפטית הנכונה עבורו. עורך הדין יידע לנסח עבור החשוד בקשה מנומקת בכתב לתביעה או במקרים המתאימים לקיים שימוע פרונטלי במשרדי התביעה.

מה קורה אם התביעה לא קיימה את זכות השימוע?

במצב בו הגישה התביעה כתב אישום ללא קיום זכות שימוע, הסניגור יוכל לטעון למחיקת כתב אישום. בדרך כלל התביעה תבקש לקיים שימוע בדיעבד. שתי הפרקטיקות התקבלו בפסיקה.

כתב אישום שנמחק על ידי בית המשפט בשל היעדר שימוע יוכל להיות מוגש מחדש על ידי הרשות התובעת לאחר שתקיים את זכות השימוע.

 

מהו כתב אישום?

כתב האישום הוא למעשה כתב טענות שפותח את ההליך הפלילי ומוגש על ידי המאשימה (המדינה).

ברגע שמוגש כתב אישום לבית המשפט, זהו השלב שבו ה"חשוד" הופך ל"נאשם".

כתב האישום כולל את הנתונים הבאים:

 1. פרק העובדות – יפרט את העובדות המבססות את סעיפי העבירה.
 2. פרק הוראות החיקוק בהן מואשם הנאשם – יפרט את סעיפי החוק בהם מואשם הנאשם.
 3. רשימת עדי התביעה – העדים שצפויים להעיד במשפט.

 

כתב האישום מנוסח על ידי תובע משטרתי, פרקליט מהפרקליטות או תובע אחר בעל ייפוי כח מהיועץ המשפטי לממשלה (מעל לתשעים אחוז מכתבי האישום בישראל מוגשים על ידי התביעה המשטרתית) .

באילו מקרים יבוטל כתב האישום?

ביטול כתב אישום לאחר הגשתו לבית המשפט אפשרי במקרים הבאים: בהסכמת המאשימה לאחר ששוכנעה על ידי ההגנה שיש מקום לחזרה מאישום, בהחלטת בית המשפט גם ללא הסכמת התביעה (למשל במקרה של קבלת טענה מקדמית).

מהן התוצאות של ביטול כתב אישום?

תוצאת ההליך במקרה של ביטול כתב אישום תלויה בשאלת עיתוי ביטול כתב האישום.

סעיף 94(א) לחוק סדר הדין הפלילי קובע כי אם החזרה מהאישום התרחשה בטרם השיב הנאשם לאישום, יבטל בית המשפט את האישום. אם התובע חזר בו מאישום לאחר תשובת הנאשם לאישום, יזכה בית המשפט את הנאשם מאותו האישום.

סעיף 94(ב) לחוק סדר הדין הפלילי מוסיף וקובע כי , בהסכמת הצדדים, רשאי יהיה בית המשפט להורות על ביטול כתב אישום , בכל עת עד לשלב הכרעת הדין. ביטול כתב אישום לפי סעיף זה אינה מהווה זיכוי מוחלט לנאשם.

מדוע שהתביעה תסכים לבטל את כתב האישום?

כאשר הוגש כתב אישום, פירוש הדבר שהמאשימה סבורה כי יש בידיה מספיק ראיות לביסוס הרשעה בעבירות המיוחסות בכתב האישום.

עם זאת, יכול הסניגור לפנות לתביעה ולשכנעה לבטל את כתב האישום מסיבות שונות כגון: הצבעה על מחדלי חקירה, פגיעה בזכויות הנאשם, נסיבות אישיות של הנאשם, האינטרס הציבורי ועוד.

עורך דין פלילי מקצועי יידע להציג בפני התביעה את מלוא הנתונים בצורה מקצועית ומושכלת ויוכל להשיג עבור הנאשם, במקרים מסוימים, חלופה אחרת מחוץ לכתלי בית המשפט, כגון הסדר מותנה.

האם ניתן יהיה להגיש מחדש כתב אישום שבוטל?

סעיף 94(ג) לחוק סדר הדין הפלילי קובע כי אם בוטל כתב האישום בטרם ניתן מענה לאישום ניתן יהיה להגיש את כתב האישום מחדש. כתב אישום שבוטל לאחר שניתן מענה, לא יוגש מחדש אלא באישור היועץ המשפט לממשלה ומטעמים שיירשמו.

מה יכול לעשות עבורכם עורך דין פלילי?

גם לאחר שכתב האישום כבר הוגש לבית המשפט, עורך דין פלילי מקצועי יכול להוביל לביטול כתב אישום, למחיקת כתב אישום או לזיכוי, כך שלנאשם לא יהיה רישום פלילי.

משרד קויפמן-מלול שות' – דוגמאות לביטול כתבי אישום

דוגמא 1

 • במקרה זה מדובר בנאשמת שהוגש נגדה כתב אישום המייחס לה את עבירת האיומים. נטען בעובדות כתב האישום כי איימה על הגרוש שלה שתגיש נגדו תלונת כזב במשטרה בטענה שהוא הרביץ לה ולילדיהם.
 • הדיון נקבע בבית המשפט בפתח תקווה, בפני כבוד השופטת אליאנא דניאלי.
 • עוד בטרם הקראת כתב האישום, פנתה עו"ד יאנה קויפמן בבקשה מנומקת לתביעה מדוע יש לבטל את כתב האישום.
 • ראש שלוחת התביעות קיבלה את נימוקי ההגנה והסכימה בהגינותה לחזרה מכתב האישום.
 • משחזרה התביעה מכתב האישום, הורה בית המשפט הנכבד על ביטול האישום.

 

דוגמא 2

 • בעניינו של הנאשם הוגש כתב אישום בו נטען כי תקף את אמו (בין היתר חנק אותה ונתן לה אגרוף).
 • לאחר ניהול משא ומתן אפקטיבי מול התביעה, הסכימה התביעה כי התיק יועבר להסדר מותנה.
 • לאחר הודעת המאדימה על חזרה מכתב אישום, הורה בית המשפט בפתח תקווה על ביטול כתב האישום והנאשם נותר ללא רישום פלילי.

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן