עבירת החזקת סכין או אגרופן

האיסור על החזקת סכין או אגרופן

סעיף 186(א) לחוק העונשין, קובע כי "המחזיק אגרופן או סכין מחוץ לתחום ביתו או חציריו ולא הוכיח כי החזיקם למטרה כשרה, דינו – מאסר חמש שנים".
סעיף 186(ב) קובע כי "לעניין סעיף זה, חזקה היא כי החזקת אולר הנה למטרה כשרה. החזקה לפי סעיף קטן זה לא תחול על החזקת אולר במוסדות חינוך או במקומות אחרים,
הכל כמפורט בתוספת השניה, או בסמוך אליהם."

 הגדרת סכין ואולר

 1. סכין
  כלי בעל להב או כלי אחר שסוגל לדקור או לחתוך.
 2. אולר
  סכין מתקפלת שאורך להבה אינו עולה על עשרה סנטימטרים ושלא ניתן להפכה, בעזרת קפיץ או באמצעי אחר, לסכין שלהבה קבוע;

מהי סכין?

כאמור חוק העונשין מדבר על "כלי בעל להב או כלי אחר שסוגל לדקור או לחתוך".
כלומר, החוק קובע שתי חלופות:

 1. כלי בעל להב
 2. כלי שמסוגל לדקור או לחתוך

כאשר יש ספק לגבי החפץ שנתפס והאם הוא עונה להגדרת ה"סכין" בדר"כ יש צורך בחוות דעת משטרתית לפיה מדובר בכלי שסוגל לדקור או לחתוך. בית המשפט יכול להתרשם מהחפץ ואין צורך במומחיות מיוחדת של עורך חוות הדעת.

ראו למשל דברי בית המשפט בת"פ (נת') 45574-06-18 מ"י נ' מחמוד סחאר:

"הגדרת מוצג כסכין איננה מחייבת הסמכה משטרתית מיוחדת, וממילא  חוות דעתו (ת/5) כי מדובר בכלי בעל להב המסוגל לדקור או לחתוך – לא נסתרה על ידי ההגנה. זאת ועוד: בית המשפט יכול להתרשם מהמוצג באופן עצמאי. כך עשיתי. כפי שקבעתי בפתח הדיון: החפץ נראה כמו סכין, בעל תחושה פיזית של סכין, משקל של סכין, ניתן לחוש ואף להבחין בעין בלתי מזוינת בקצה הלהב המחודד. מכאן, ברי כי מדובר בסכין כהגדרתו בסעיף 184 לחוק העונשין."

ומה לגבי אולר?

חוק העונשין מגדיר אולר כסכין מתקפלת (שלא ניתן להפוך את להבה לקבוע) שאורכה אינו עולה על 10 סנטימטר.

בניגוד לסכין, החוק להחזיק אולר מחוץ לבית אך מונה רשימת מקומות בהם החזקת האולר תהיה אסורה ותיחשב לעבירה פלילית.

להלן רשימת המקומות בהם אסור להחזיק באולר (התוספת השנייה לחוק העונשין):

 1. מוסדות חינוך: גן ילדים, בית ספר יסודי, תלמוד תורה, חטיבת ביניים, בית ספר על-יסודי, מוסד חינוך משלים, מפעל קיט לילדים, מרכז תרבות נוער וספורט, פנימייה, מוסד להשכלה גבוהה וכל מוסד אחר שבו ניתן חינוך.
 2. בית אוכל: מסעדה, בית קפה, פאב וכל מקום כיוצא באלה.
 3. מועדון או דיסקוטק.
 4. מקום שבו נערכים משחקים באמצעות מכונות, משחקי ביליארד, קלפים, קוביות וכיוצא באלה.
 5. מגרשי ספורט, אצטדיונים וכל מקום אחר שבו נערכות תחרויות ספורט.
 6. מקום שבו נערכים מופעי תיאטרון, קולנוע, מוסיקה, מחול וכיוצא באלה.

מתי החזקת סכין תהיה למטרה כשרה?

על נאשם  בעבירה של החזקת סכין, הטוען כי החזיק את הסכין למטרה כשרה, להוכיח זאת במידת ההוכחה של עמידה במאזן ההסתברויות.
פירוש המונח "מטרה כשרה" מחייב התחשבות במכלול נסיבות החזקת הסכין, כל מקרה יבחן על פי נסיבותיו ולכן החשיבות להתייעצות עם עורך דין פלילי הבקיא בתחום היא חשובה.

לעניין המטרה הכשרה ראו את דברי כבוד השופט עידו דרויאן בת"פ (ת"א) 19362-03-10 מ"י נ' חביב שמעון:

"בפירוש המונח "מטרה כשרה" יש להתחשב במכלול נסיבות החזקת הסכין, כל מקרה על פי נסיבותיו, כאשר אין סכין נהנית ממעמד של 'כשרה' הדבק בה בכל מקום ושעה, אלא כשרות החזקתה הינה תלוית נסיבות – זמן ומקום:
"ניתן וצריך לפרש את המונח מטרה לאו דווקא פירוש מילולי צר אלא להתחשב גם במקום ובזמן: תיתכן מטרה כשרה להחזקת הסכין בזמן ובמקום מסוימים ואילו אותה מטרה תהיה בלתי כשרה בזמן ובמקום אחר" [ע"פ (מחוזי ת"א) 6028/99 פלוני נ' מ.י.

האיסור הקבוע בעבירה של החזקת סכין הוא מעין מעגל שני של הגנה על ערכי שלמות הגוף ומניעת הפגיעה בנפש, חישוק וביצורים הנוספים לעבירות שעניינן מעשי אלימות ממש. המחוקק ביקש למנוע היווצרותם של מצבים שבהם פוטנציאל אלימות יצא באופן הרסני במיוחד מן הכוח אל הפועל, בנוכחות הברזל החד, כפי שנאמר בפסיקת בית המשפט העליון:
"היום רבים היוצאים לרחוב וסכין בידם, או איש סכינו על ירכו, לאו דווקא כדי לקלף מפירות הארץ, ואך יוציאם פלוני משלוותם, ברב או במעט, תישלף הסכין; וסגולתה הטבועה של זו, שהיא עלולה לשפיכות דמים, וכדברי חכמים ש"הברזל מקצר ימיו של אדם"  [ע"פ 2047/07 הנוק נ' מ.י."

האם ניתן להחזיק בסכין לצורך הגנה עצמית?

הפסיקה קבעה כי החזקת סכין או אגרופן לצורך הגנה עצמית לא תחשב להחזקה למטרה כשרה.

מה קורה כשהסכין נתפסת בחיפוש לא חוקי?

כאשר הסכין נתפסה בחיפוש לא חוקי היא תיפסל כראיה מכח דוקטרינת הפסילה הפסיקתית.
במקרים מסוימים בהם הודה הנאשם בחקירתו בהחזקת הסכין נשאלת השאלה האם לזכותו או להרשיעו בהסתמך על הודייתו שאכן החזיק בסכין חרף פסילת הראיה.

במצב כזה, בתי המשפט נוהגים בדרך כלל לזכות את הנאשם תוך הסתמכות על הלכת בן חיים. בן חיים הודה בחקירתו במשטרה בהחזקת סכין וכך גם בתשובתו לכתב האישום בבית המשפט. לאחר שבית המשפט העליון פסל את הסכין כראיה חפצית הוא הורה על זיכויו של בן חיים מעבירה של החזקת סכין שלא כדין.

מה אם שכחתי את הסכין ברכב?

במקרים מסוים טענת "השכחה" של סכין בתוך הרכב תתקבל כטענה שיכולה לשלול את יסוד המודעות ומבלי שתהיה פגיעה במטרה הכשרה שלשמה הסכין הונחה ברכב מלכתחילה.

מקרה כזה נדון במחוזי מרכז (עפ"ג 29225-02-11) שם טען המערער שהיה קצב במקצועו שקיבל מחברו לעבודה סכין במתנה ושכח אותה ברכבו.

בית המשפט המחוזי זיכה את הנאשם מעבירה של החזקת הסכין בהתבסס על ארבעת היסודות הבאים:

 1. המטרה המקורית של החזקת הסכין הייתה מטרה כשרה.
 2. הנאשם מסר גרסה עקבית ואמינה לגבי נסיבות הישארותה של הסכין ברכב.
 3. הסכין נשארה ברכב בלחץ זמנים בין נסיעה ממקום אחד לאחר.
 4. הסכין הושארה ברכב במשך פרק זמן קצר (שעות ואולי גם ימים בודדים).

ענישה בעבירות החזקת סכין או אגרופו, מהי?

מדובר בעבירת פשע וחוק העונשין קובע עונש של עד חמש שנות מאסר בפועל.
בקביעת העונש יחשב בית המשפט בנתונים שונים כגון נסיבות ביצוע העבירה וההחזקה ונסיבותיו האישיות של הנאשם.

זומנת לחקירה בחשד לביצוע עבירת החזקת סכין או אגרופן? הוגש נגדך כתב אישום בעבירות של החזקת סכין או אגרופן?

יש להתייעץ עם עורך דין פלילי בהקדם האפשרי, רצוי עוד בשלב של לפני החקירה במשטרה.
עורך דין פלילי מנוסה יוכל לעזור לכם בשלב של מסירת הגרסה במשטרה באופן שיוכל אף להביא לסגירת התיק.

במידה והוגש נגדכם כתב אישום עורך דין פלילי מנוסה יוכל לעבור על חומר הראיות, לבדוק כשלים ראייתיים שלעיתים די בהם בכדי להוביל לחזרה מכתב אישום או לחילופין להשיג עבורכם עסקת טיעון מקלה.

כותב המאמר: עורך דין גיורא מלול

שותף מייסד במשרד. עורך דין פלילי, בעל ניסיון וותק עשיר בתחום הפלילי. קצין משטרה בכיר בדימוס, פרש לאחר 28 שנות שירות בדרגת סגן-ניצב. ניסיונו העשיר במשטרה מעניק לו את הכלים הדרושים לליווי אישי ומקצועי של חשודים ונאשמים, הכל בהתאמה למידותיו של כל לקוח, עד להשגת התוצאה האופטימלית עבורו.

אולי יעניין אותך גם

החזרת רכוש תפוס מהמשטרה

החזרת רכוש תפוס מהמשטרה אתם לא חייבים להשלים עם תפיסת חפצים ע"י המשטרה. משרדינו יודע ללכת במסלולים המשפטיים בכדי לתקוף את החלטת המשטרה על מנת

קרא עוד »

עתירות אסירים

עתירות אסירים אסיר או עציר רשאים להגיש עתירה בכל הנוגע לתנאי מאסרם או מעצרם.  כמו כן, בני משפחתו של האסיר רשאים לעתור בשם האסיר. העתירה

קרא עוד »
דילוג לתוכן