עבירות סמים

עבירות סמים – עורך דין פלילי סמים במרכז, עורך דין פלילי סמים אשדוד

עבירות הסמים, במיוחד החזקה לצריכה עצמית של קנאביס, הינן נפוצות ביותר, בקרב הציבור. גם אנשים נורמטיביים ולא רק עבריינים משתמשים בסמים ועלולים למצוא את עצמם יום אחד בחדר חקירות בתחנת משטרה בחשד לביצוע עבירות סמים ואף עלולים למצוא את עצמם נאשמים בביצוע עבירות פליליות.
במאמר זה יענה עורך דין פלילי על כל השאלות החשובות בעבירות הסמים.

מהם סמים קלים? מהם סמים קשים?

עורך דין סמים מסביר: בקבוצת הסמים הקלים נכללים הקנאביס, חשיש, גראס וגת. סמים קלים נחשבים כפחות ממכרים וכגורמים באופן יחסי לנזקים גופניים קטנים.  סמים שייחשבו כקשים: אקסטזי, קוקאין, הרואין ועוד.

האם החוק מבחין בין סמים קלים לסמים קשים?

קיימות ארצות שממיינות את החומרים המסוכנים לפי דרגות חומרה. בישראל לא נעשה מיון כזה של סמים והמונחים של "סמים קלים" ו"סמים קשים" מוכרים לנו יותר מהתקשורת ולמעשה משקפים את הדירוג.

מהם סמים מסוכנים על פי החוק בישראל?

רשימה מפורטת של חומרים המוגדרים כסמים מסוכנים ניתן למצוא בתוספת לפקודת הסמים המסוכנים. הרשימה מתעדכנת מעת לעת עם תיקוני החקיקה, וסמים מסוכנים חדשים מצטרפים לרשימה כחלק מהמלחמה של רשויות אכיפת החוק בנגע הסמים.
החומרים העיקריים והמוכרים הם קנאביס (חשיש, גראס, מריחואנה, מלבד שמן זרעי קנאביס), הרואין, קוקאין, אופיום, LSD, MDMA, מתאדון, סמי פיצוציות למיניהן ועוד.

סוגי עבירות סמים

 • עבירות החזקה ושימוש בסמים לצריכה עצמית ושלא לצריכה עצמית
  סעיף 7א לפקודת הסמים המסוכנים קובע כי:
  "לא יחזיק אדם סם מסוכן ולא ישתמש בו, אלא במידה שהותר הדבר בפקודה זו או בתקנות לפיה, או ברשיון מאת המנהל."
  פקודת הסמים אוסרת על החזקה ו/או שימוש בסמים מסוכנים אלא לפי רשיון מאת המנהל.
 • מהו העונש בגין החזקה או שימוש בסמים לצריכה אישית?
  עד שלוש שנות מאסר.
 • מהו העונש בגין החזקה או שימוש בסמים שלא לצריכה אישית?
  עד 20 שנות מאסר. 

כיצד קובעים אם החזקת הסמים הייתה לשימוש עצמי או שלא לשימוש עצמי?

ההבחנה בין עבירת ההחזקה ו/או השימוש לצריכה עצמית לבין החזקה ו/או שימוש שלא לצריכה עצמית נעשית בהתאם לכמויות המרביות המפורטות בתוספת לפקודת הסמים המסוכנים. הכמויות שמפורטות בפקודה הן המקסימליות כדי שהחזקה ו/או שימוש יחשבו לצריכה עצמית.
יוער, כי מדובר בחזקה משפטית שניתנת לסתירה. למשל אדם שהחזיק 1.5 גרם הרואין יוכל לסתור את החזקה ולהוכיח שהחזיק את הסמים לצריכה עצמית אם יוכיח שהוא נרקומן כבד, שהחזיק את הסמים רק בשביל עצמו ויש לו את היכולת לממן את הסמים.

להלן דוגמאות לכמויות המוגדרות לצריכה עצמית בפקודת הסמים:

– קנאביס, מריחואנה, גראס, חשיש, אופיום: 15 גרם.
– קוקאין, הרואין: 0.3 גרם.
– 3 יחידות LSD.
– מתאמפטמין (קריסטל מת') – 0.2 גרם.
– מתדון – 0.15 גרם.

יש חשיבות גבוהה מאוד להבחנה בין החזקה/שימוש לצריכה עצמית לבין החזקה/שימוש שלא לצריכה עצמית. המחוקק מתייחס למי שהחזיק את הסמים שלא לצריכתו העצמית באותו מדרג חומרה כלסוחר סמים. כאמור בגין החזקה שלא לצריכה עצמית הענישה גבוהה כמעט פי 7 מזו של המחזיק לצריכתו העצמית.

לאור האמור יש חשיבות מכרעת להתייעץ עם עורך דין פלילי בענייני סמים כבר מהשלב הראשון, רצוי עוד לפני החקירה. עורך דין פלילי מומחה בעבירות סמים יוכל לגבש אסטרטגיה ולטפל בעניינכם באופן המקצועי ביותר, שיוכל אף להביא לסגירת התיק ללא כתב אישום. במקרים אחרים יוכל עורך דין פלילי מומחה לסמים להשיג עבורכם עסקת טיעון מקלה.

עבירות סחר בסמים

סעיף 13 לפקודת הסמים קובע כי: "לא ייצא אדם סם מסוכן, לא ייבא אותו, לא יקל על ייצואו או ייבואו, לא יסחר בו, לא יעשה בו שום עסקה אחרת ולא יספקנו בשום דרך בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם הותר הדבר בפקודה זו או בתקנות לפיה או ברשיון מאת המנהל."
פקודת הסמים המסוכנים אוסרת על קיום עסקאות סמים מכל סוג שהוא, לרבות: ייצוא סמים, ייבוא סמים, סחר בסמים או אספקת סמים.
חשוב להדגיש כי גם אספקת סמים ללא תמורה מהווה עבירה שהעונש הקבוע בצידה יכול להגיע עד 20 שנות מאסר.
כלומר אם הייתם במסיבה והעברתם לחבר ג'וינט, ללא תמורה, אתם עלולים להיחקר בעבירת אספקת סם מסוכן ואף יכול להיות מוגש כנגדכם כתב אישום בעבירה זו.
עבירת סחר בסמים היא אחת העבירות החמורות בספר החוקים שהעונש בצידה הוא עד 20 שנות מאסר. לצד עונשי מאסר ממושכים, בית המשפט עלול להטיל קנסות כספיים כבדים ואף להורות על חילוט של רכוש.

עבירות ייצור וגידול סמים

סעיף 6 לפקודת הסמים המסוכנים קובע: "לא יגדל אדם סם מסוכן, לא ייצר אותו, לא יפיק אותו, לא יכין אותו ולא ימצה אותו מחומר אחר, אלא ברשיון מאת המנהל. העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977".
גידול סמים נתפס כפשע חמור בעיני המחוקק והעובר על עבירה זו צפוי לענישה של עד 20 שנות מאסר.  סעיף זה חל הן על גידול קנאביס בחממה והן על ייצור סמים סינתטיים במעבדה.

עבירות תיווך בעסקאות סמים

סעיף 14 לפקודת הסמים קובע כי: "לא יתווך אדם – בין בתמורה ובין שלא בתמורה – בפעולה אסורה לפי סעיף 13."
תיווך בעסקת סמים נעשה כאשר האדם פועל כגורם מקשר בין מי סוחר הסמים לבין צרכן הסמים.
גם אם העסקה לא יצאה לפועל וגם אם המתווך לא נהנה מתמורה כלשהי בגין העסקה הוא עלול להיות מואשם בעבירת תיווך שהענישה לצידה היא עד 20 שנות מאסר.

עבירות הדחת קטינים לסמים מסוכנים

הדחת קטינים או שידולם לשימוש בסמים מסוכנים נחשבת לעבירה החמורה ביותר בפקודת הסמים והעונש שבצידה הוא עד 25 שנות מאסר. הדחת קטינים יכולה להיות בתמורה וללא תמורה. כלומר, די שבגיר מעשן ג'וינט עם חבר קטין ומספק לו אותו, הוא עלול להיחשד בביצוע עבירה חמורה של אספקת סם לקטין.

מהי מדיניות אי הפללה? מה העונש הצפוי לי אם נתפסתי עם ג'וינט?

מדיניות של התייחסות מקלה כלפי אדם בגיר שנתפס עם פחות מ-15 גרם קנאביס לשימוש עצמי. במקום העמדה לדין פלילי יחול על האדם הליך מנהלי. קרי, קנס כספי, ללא רישום פלילי.

מה העונשים הצפויים לי אם הוגש נגדי כתב אישום בעבירות סמים?

העונשים הקבועים בפקודת הסמים המסוכנים משתנים בהתאם לחומרת העבירה. כך למשל בגין החזקה של סמים לצריכה עצמית הענישה תהיה עד 3 שנות מאסר ובגין החזקת סמים שלא לצריכה עצמית עד 20 שנות מאסר. בית המשפט יוכל להטיל ענישה נוספת, בין היתר, בדמות קנסות גבוהים וחילוט רכוש.

 

נחשדת בעבירות סמים? מה יעזור עורך דין פלילי? עורך דין סמים בפתח תקווה, עורך דין סמים באשדוד.

ייעוץ וליווי חשוד בעבירות סמים חורצת גורלות, במיוחד במקרים של אנשים ללא עבר פלילי. ייעוץ משפטי נכון ובניית אסטרטגיה כבר מתחילת האירוע, יכולה להוות את ההבדל בין תיק סגור לבין הרשעה בפלילים.
משרד קויפמן-מלול  מומחה בעבירות סמים ולו ניסיון מוכח של עשרות שנים: תחילה כקציני משטרה ותובעים פליליים וכעת כסניגורים המעמידים את ניסיונם ואת הידע אותו צברו בתוך המערכת לטובת לקוחותיהם.
חשודים בעבירות סמים? פנו אלינו עוד היום לייעוץ מקצועי ודיסקרטי.
למשרדנו סניפים בפתח תקווה ובאשדוד.

כותבת המאמר: עורכת דין ונוטריון יאנה קויפמן

שותפה מייסדת במשרד. עורכת דין פלילית מעל 13 שנות ניסיון. בעלת תואר ראשון במשפטים וכלכלה מאוניברסיטת חיפה ותואר שני במסלול הפלילי מאוניברסיטת בר אילן. תובעת משטרתית וקצינת חקירות בדימוס.

אולי יעניין אותך גם

שוד מזוין

שוד מזוין-מה הוא העונש לפי החוק עבירת שוד מזוין היא בין העבירות החמורות ביותר בחוק העונשין בישראל. שוד מזויין הוא למעשה עבירת גניבה המתבצעת בנסיבות

קרא עוד »

הסדרי טיעון במשפט הפלילי

הסדרי טיעון במשפט הפלילי החוק הישראלי אינו מסדיר את נושא הסדרי הטיעון הנערכים בין הנאשם לתביעה, חרף העובדה שהרוב המוחלט של התיקים הפליליים בישראל מסתיים

קרא עוד »
דילוג לתוכן