תעודת יושר

מהי תעודת יושר?

תעודת יושר היא למעשה אישור רשמי מהמשטרה על העדר רישום פלילי. כלומר מדובר בהעתק של הרישום הפלילי של אדם כפי שמופיע במאגרי המידע של משטרת ישראל ומהווה אישור להיעדר רישום פלילי.

הרישום הפלילי כולל מידע בדבר הרשעות ועונשים שנקבעו על ידי בתי משפט ובתי דין בשל עבירות שעונש המקסימום הקבוע לצידן הוא מעל 3 חודשי מאסר ומידע לגבי צווים שונים שניתנו על ידי בתי המשפט, למשל צו מבחן או צו לביצוע שירות לתועלת הציבור.

האם תיק שנסגר יופיע ברישום הפלילי?

הרישום הפלילי אינו כולל תיקים שנסגרו ללא העמדה לדין ואינו כולל מידע בדבר חקירות פתוחות ו/או משפטים מתנהלים שטרם הסתיימו. רישומים אלו יופיעו בקטגוריות נפרדות ברישום המשטרתי.

איך מוציאים תעודת יושר?

חוק המרשם הפלילי מתיר לכל אדם לעיין ברישום הפלילי הנוגע לו ולקבל העתק ממנו. לצורך קבלת העתק מהמרשם הפלילי, יש לגשת לתחנת משטרה עם תעודה מזהה ולמלא טופס בקשה. המרשם הפלילי שיקבל האדם נועד לעיניו בלבד על מנת שיידע מה הוא מכיל ויפעל לשינויו ככל שיחפוץ בכך (למשל יש צורך בהעתק ממרשם הפלילי בכדי לפנות בבקשת חנינה לנשיא המדינה).

נכון למועד כתיבת שורות אלה, קיימת אפשרות להגיש בקשה להוצאת תעודת יושר גם דרך

האתר של משטרת ישראל בכתובת:

https://www.police.gov.il/contentpage.aspx?pid=361

זימון תורים תעודת יושר
התמונה להמחשה בלבד

הדרישה באתר היא כדלקמן:

עבור בקשה להוצאת תעודת מידע פלילי או תעבורתי: דרכון בר תוקף, צילום של עמוד הפרטים האישיים מהדרכון, אישור תשלום חותמת אפוסטיל (עבור המדינות הנדרשות).
אזרחים ישראלים יכולים להגיש את הבקשה דרך האינטרנט באמצעות הגשת בקשה לקבלת תעודת מידע פלילי.

האם מעסיק יכול לבקש ממני תעודת יושר?

הרישום הפלילי של אדם הינו חסוי למעט רשימת גופים ציבוריים אשר מורשים לקבל מידע זה, כגון השב"כ ומס הכנסה. כמו כן, ישנם מקרים בהם גופים רשאים לבקש לקבל מידע על רישומו הפלילי של אדם, במקרים מסוימים כגון: השתתפות במכרז ציבורי, אימוץ ילד וכו' במקרים אלה, המידע יועבר לגופים רק לאחר הסכמת האדם. כאמור למעסיק פרטי אסור לדרוש העתק מרישום פלילי והדבר אף מהווה עבירה פלילית לפי סעיף 22 חוק המרשם הפלילי.
בפועל, גם אם המעסיק אינו יכול לחייב אתכם להציג לו תעודת יושר אם לא תעשו זאת פשוט לא תתקבלו לעבודה. האפשרות שעומדת בפניכם במקרה כזה היא פשוט למסור לו
את העמוד הראשון של תעודת היושר ולהגיד לו שזה מה שקיבלתם מהמשטרה.

תקופת ההתיישנות של הרשעה נקבעת בהתאם לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ונספרת מיום ההרשעה או מתן פסק הדין.
תקופת ההתיישנות על רישום פלילי נקבעת לפי גיל הנאשם והעונש שנגזר עליו. תקופת ההתיישנות של מי שהיה קטין בעת ביצוע העבירה קצר יותר. אצל מי שהיה בגיר בזמן ביצוע העבירה תקופת ההתיישנות עומדת על 7-15 שנים, בעוד שעבור מי שהיה קטין בעת ביצוע העבירה תקופת ההתיישנות עומדת על 3-10 שנים.
תקופת מחיקה: ככלל, הרשעה שעברו 10 שנים מתום תקופת ההתיישנות שלה תמחק ורק מספר מצומצם מאוד של גופים המוגדרים בחוק יוכלו לקבל מידע לגביה.

יובהר כי קיימות מספר מצומם של עבירות, כגון עבירות שעונשן מוות, שלא חלה עליהן התיישנות ומחיקה.

להלן סעיף 14 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים הקובע את זמני ההתיישנות:

התיישנות הרשעה
(א)  לא יימסר מידע לפי סעיפים 6 עד 9 אם עברו מיום פסק הדין או ההחלטה

התקופות המפורטות להלן (בחוק זה – תקופת ההתיישנות):
(1)   אם הוטל מאסר עד שנה אחת – התקופה שהוטלה ועוד שבע שנים;
(2)   אם הוטל מאסר עד חמש שנים – התקופה שהוטלה ועוד עשר שנים;
(3)   אם הוטל מאסר למעלה מחמש שנים – התקופה שהוטלה ועוד כפל התקופה, ובלבד שהתקופה הנוספת לא תעלה על חמש עשרה שנים;
(4)   אם הוטל עונש שאינו בין המפורטים בפסקאות (1) עד (3), או נתן בית המשפט קביעה כאמור בסעיף 2(3) – שבע שנים.

          (ב)  הוראות סעיף קטן (א) יחולו לגבי עבירה שעבר קטין, בשינויים אלה:

 

(1)   אם הוטל מאסר עד שלוש שנים – תקופת ההתיישנות תהיה התקופה שהוטלה ועוד חמש שנים;
(2)   אם הוטל מאסר עד חמש שנים – תקופת ההתיישנות תהיה התקופה שהוטלה ועוד שבע שנים;
(3)   אם הוטל מאסר למעלה מחמש שנים – תקופת ההתיישנות תהיה התקופה שהוטלה ועוד עשר שנים;
(4)   אם הוטל עונש שאינו בין המפורטים בפסקאות (1) עד (3) או נתן בית המשפט קביעה כאמור בסעיף 2(3) – תקופת ההתיישנות תהיה שלוש שנים.;

 

מה ניתן לעשות אם תעודת היושר לא נקייה?

במידה ויש בגיליונכם רישום פלילי ניתן להגיש בקשת חנינה לנשיא המדינה. לנשיא המדינה סמכות לקצר את תקופת ההתיישנות והמחיקה של העבירה ובכך למעשה לנקות את תעודת היושר. נשיא המדינה מפעיל את הסמכות רק במקרים מצומצמים המצדיקים זאת. טעמים שנלקחים בחשבון: 

נסיבות ביצוע העבירה, חלוף הזמן ואי פתיחת תיקים חדשים, נסיבות אישיות כגון מצב רפואי או כלכלי ועוד.

על מנת לשפר את סיכויי קבלת בקשתכם מומלץ להיעזר בשירותי עורך דין פלילי מנוסה
שיערוך עבורכם בקשה מפורטת המלווה בכל המסמכים הרלוונטיים.

כותב המאמר: עורך דין גיורא מלול

שותף מייסד במשרד. עורך דין פלילי, בעל ניסיון וותק עשיר בתחום הפלילי. קצין משטרה בכיר בדימוס, פרש לאחר 28 שנות שירות בדרגת סגן-ניצב. ניסיונו העשיר במשטרה מעניק לו את הכלים הדרושים לליווי אישי ומקצועי של חשודים ונאשמים, הכל בהתאמה למידותיו של כל לקוח, עד להשגת התוצאה האופטימלית עבורו.

אולי יעניין אותך גם

הסדר מותנה מול מח"ש

הסדר מותנה מול מח"ש החל משנת 2013, רשויות התביעה, בהן גם המחלקה לחקירות שוטרים, מוסמכות לסגור תיק כנגד חשוד מבלי הגשת כתב אישום כנגדו, אם

קרא עוד »
דילוג לתוכן