קטינים בהליך פלילי

רשויות אכיפת החוק מתייחסות באופן ייחודי ושונה לבני נוער מתחת לגיל 18 אשר ביצעו עבירות פליליות.

העיקרון המנחה כאשר עסקינן בבני נוער הוא עיקרון השיקום. מטרת הגישה השיקומית היא להוביל לשיקומו של הנער ולהוציאו ממעגל העבריינות.
הטיפול בבני נוער נעשה במסגרת ייחודית, בבית המשפט לנוער, לצד מעורבות של שרות המבחן במטרה לספק לקטינים תכנית טיפולית וכלים לחזור לדרך הישר ולהשתלב בחברה מבלי שעתידם יוכתם.
החקיקה בעניינם של בני נוער שונה מזו של הבגירים והחוק מגן על הקטינים בכך שמעניק להם זכויות שונות ורבות יותר מאלה שיש לבגירים.
מרבית ההסדרים הקשורים לקטינים, לטיפול, השיפוט והענישה מוגדרים בחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971.

מעצר קטינים

עם מעצרו של הקטין חובה על המשטרה להודיע על כך לאחד מהוריו ואם אי אפשר להשיגם להודיע לקרוב אחר או לקצין מבחן.
בשלב הראשון המשטרה יכולה לעצור קטין שגילו מעל 14 עד 24 שעות בלבד. במידה והקטין מתחת לגיל 14 ניתן לעצרו עד 12 שעות ללא צו שיפוטי. במידה והמשטרה תרצה להאריך מעצר, הארכת המעצר תתבצע בבית משפט השלום.

שופט שלום יכול להאריך את מעצרו של הקטין לצרכי חקירה עד עשרה ימים, עם אפשרות הארכה נוספת של עשרה ימים נוספים.
במידה ותוך פרק הזמן הזה לא יוגש כתב אישום, הקטין ישוחרר.

במידה ויוגש כתב אישום והקטין יהיה מעל גיל 14, הפרקליטות או התביעות יכולים להגיש בקשה למעצר של הקטין עד לתום ההליכים המשפטיים כנגדו. במקרה כזה, בטרם יחליט בית המשפט אם להורות על מעצרו של הקטין יורה לשירות המבחן להגיש תסקיר מעצר.

חקירת קטינים במשטרה

אופן חקירת הקטינים מעוגן בחוק לתיקון דיני ראיות (הגנת ילדים), תשט"ו-1955.

להלן עיקרי החוק:

 • בטרם חקירה, על החוקר ליידע את הקטין על הזכויות שיש לו לפני חקירה:
  זכות השתיקה
  זכות ההיוועצות עם עו"ד
  זכות לנוכחות הורה או קרוב אחר בחקירה.
  קצין נוער יכול לשלול את הזכות לנוכחות הורה בחקירה במקרים מסוימים, למשל כשיש חשש לשיבוש הליכי חקירה.
 • קטינים מתחת לגיל 14, החשודים בעבירות מין ואלימות חמורות, יחקרו על ידי חוקר ילדים בעל הכשרה מיוחדת.
  בדרך כלל החקירה לא תתבצע בתחנת המשטרה, החוקר לא יהיה לבוש במדי משטרה והחקירה תהיה מתועדת.
 • קטינים מעל גיל 14 יחקרו על ידי חוקר נוער ובידיעת ההורים.
  במידה ולא ניתן לאתר את הורי הקטין במאמץ סביר, ניתן יהיה לחקור אותו בידיעת קרוב משפחה בגיר או אדם בגיר אחר המוכר לקטין.

במידה והקטין נחקר באזהרה במשטרה המשמעות היא שיש לכל הפחות חשד סביר לביצוע עבירה פלילית, ולכן יש משמעות גדולה להיוועצות עם עורך דין פלילי ומתמחה בנוער. הגרסה שימסור הקטין במשטרה יכולה להכריע אם התיק ייסגר או שמא יוגש כנגד הקטין כתב אישום.

סגירת תיק פלילי בדרך של טיפול מותנה

בנוסף לעילות סגירה שקיימות אצל הבגירים שהן:

 • חוסר ראיות
 • חוסר עניין לציבור או חוסר אשמה

קיים אצל הקטינים מסלול ייחודי המאפשר סגירת תיק פלילי ללא הגשת כתב אישום בדרך של טיפול מותנה.

על מנת שהתיק ייסגר במסלול זה על הקטין לעמוד בתנאים שונים, למשל:

 • נטילת אחריות ושיתוף פעולה מלא עם שירות המבחן
 • היעדר תיקים פתוחים נוספים
 • היעדר חומרה יתרה בתיק בו הוא נחקר
 • ועוד.

ישנן רשימת עבירות שאינן מאפשרות טיפול במסגרת מסלול זה, למשל עבירות מין או אלימות קשה.
משמעות סגירת תיק במסלול זה היא היעדר ה"כתם" של הרישום הפלילי.

מעורבות שירות המבחן בהליך הפלילי כנגד הקטין

שירות המבחן פועל מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. בשירות המבחן לנוער עובדים קציני מבחן, עובדים סוציאליים בהכשרתם שמתמחים בטיפול בנוער.
מטרת שירות המבחן היא לטפל ולשקם את הקטין. לצורך כך קצין המבחן שיוצמד לקטין יבנה לו תכנית טיפולית מתאימה.
שירות המבחן נכנס לתמונה עוד מהשלב של החקירה המשטרתית. ברגע שנפתחת חקירה כנגד הקטין, שירות המבחן מקבל על כך הודעה.
שירות המבחן ילווה ויטפל בקטין כאמור עוד מהשלב של החקירה המשטרתית, ועד לסיום ההליכים בבית המשפט ככל שיהיו כאלה.
במקרים מסוימים ימשיך שירות המבחן בליווי הקטין גם לאחר מתן גזר דין, במסגרת צו מבחן שניתן על ידי בית המשפט.

הגשת כתב אישום והזכות לשימוע

כתב אישום בבית המשפט לנוער ניתן להגיש רק כנגד קטינים שמלאו להם 12. אם ביום הגשת כתב האישום לנער טרם מלאו 13, חייבת להיות המלצת שירות המבחן בתיק.
חשוב לדעת שהשיקולים בהגשת כתב האישום בנוער שונים מאלה שבבגירים. תיק שיכול היה להסגר אצל בגיר משיקולים של "חוסר עניין לציבור" עלול להיות מוגש בנוער רק בשל הניסיון לרתום את הקטין להליך טיפולי.

זמן ההתיישנות בעבירות נוער הינו קצר ביותר – שנה אחת בלבד. קרי, ביום הגשת כתב האישום ניתן לייחס לקטין רק עבירות שבוצעו בשנה שקדמה ליום הגשת כתב האישום.
כמו אצל הבגירים, בעבירות פשע, גם לקטין יש זכות שימוע. המשמעות היא שבתיקים חמורים יותר בטרם תתקבל החלטה על הגשת כתב אישום, ניתן יהיה לפנות לפרקליטות או לתביעות בניסיון לשכנע אותם להימנע מהגשת כתב האישום.

הליך פלילי כנגד קטין בבית המשפט לנוער

קטינים שביצעו את העבירה מתחת לגיל 18 ישפטו בבית המשפט לנוער. זהו בית משפט ייחודי, בעל מומחיות וסמכויות ייחודיות בטיפול בנוער.
הדיון בבית המשפט לנוער מתקיים בדלתיים סגורות, ללא נוכחות אנשים לא קשורים אלא באישור בית המשפט.
הדיונים מתקיימים בנוכחות הורי הקטין, עורכי הדין ושירות המבחן. הורי הקטין רשאים להשמיע טענות, להביע עמדה ואף לחקור עדים במקום הקטין.
הייחודיות בבית המשפט לנוער היא פחות הקפדה על הפרוצדורה ויותר דגש על טיפול ושיקום הקטין.

בסיום ההליך, גם אם בית המשפט מכריע כי הקטין ביצע את העבירה הוא מוסמך להימנע מהרשעה ולהורות על דרכי טיפול שונות, למשל צו מבחן של שירות המבחן.
בית המשפט ייקח בחשבון את תסקיר שירות המבחן לו יהיה שיקול מרכזי בגזר הדין.

אף הורה לא רוצה להיות בסיטואציה בו הילד שלו נחקר במשטרה או מעורב באירוע פלילי, אך אם זה חלילה המצב, הדבר הראשון צריך לעשות הוא להתייעץ עם עורך דין שמתמחה בייצוג קטינים. ככל שעורך הדין ייכנס לתמונה בשלב מוקדם כך הטיפול בתיק יהיה יעיל הרבה יותר. עורך הדין ילווה את הקטין ואת משפחתו בכל השלבים של ההליך. עורך הדין ייעץ לקטין ולמשפחתו כיצד לנהוג, יוודא שכל הזכויות של הקטין מוענקות לו, יחפש חולשות ראייתיות בתיק וילווה את הקטין מול שירות המבחן ובית המשפט. בין אם עורך הדין יסייע לקטין במניעת הגשת כתב האישום ובין אם יצמצם נזקים באמצעות הפחתת הענישה הצפויה לקטין, כדאי לוודא שיהיה זה עורך דין המבין את רזי התחום.

כותבת המאמר: עורכת דין ונוטריון יאנה קויפמן

שותפה מייסדת במשרד. עורכת דין פלילית מעל 13 שנות ניסיון. בעלת תואר ראשון במשפטים וכלכלה מאוניברסיטת חיפה ותואר שני במסלול הפלילי מאוניברסיטת בר אילן. תובעת משטרתית וקצינת חקירות בדימוס.

עבירות סמים

עבירות סמים מהן עבירות סמים? רשימת הסמים המסוכנים בישראל מפורטת בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973. פקודת הסמים אינה מבחינה בין סמים "קלים" לסמים "קשים",

קרא עוד »

עבירות המתה

ייצוג בעבירות המתה ייצוגו של אדם בעבירות המתה טומן בחובו אחריות כבדה, בעיקר בשל ההשלכות העונשיות להן צפוי הנאשם ובשל אות הקין הנלווה להרשעה בעבירות

קרא עוד »
דילוג לתוכן